IV Cursa Bombers amb Causa Cercs

Trail

18/10/2020

Reglament Cursa Bombers amb Causa

Article 1. La cursa

(1.1) La Cursa Bombers amb Causa és una cursa per muntanya amb dos recorreguts diferenciats, un de 25km, 1.440 m de desnivell positiu i 1.440 m de desnivell negatiu i un segon recorregut, que també és podrà realitzar caminant, de 10km, 597m de desnivell positiu i 597 de desnivell negatiu i que tindrà lloc el primer diumenge de maig. Els organitzadors de l’esdeveniment són l'ACE Bombers amb Causa, Bombers de la Generalitat de Catalunya-Departament d’Interior, Ajuntament de Cercs i Correcamins de Cercs. La prova té sortida i arribada a Sant Jordi de Cercs (Barcelona). L’objectiu de la cursa es recaptar fons per al projecte Calendari Solidari Bombers amb Causa, i el preu integre de la inscripció es destina a aquest projecte.

(1.2) El primer dissabte de maig es realitzaràn curses infantils de diferents distàncies en funció de l'edat dels participants.

Mini Benjamí 2014,2015 i 2016 Distància de 250m a 1000m Desnivell de +15m fins a +40m

Pre-Benjamí 2012 i 2013 Distància de 800m a 2000m Desnivell de +30m fins a +75m

Benjamí 2010 i 2011 Distància de 1200m a 3000m Desnivell de +90m fins a +200m

Aleví 2008 i 2009 Distància de 1500m a 4000m Desnivell de +125m fins a +250m

Infantil 2006 i 2007 Distància de 2000m a 5000m Desnivell de +220m fins a +350m

Maxi 2002 a 2005 Distància de 2000m a 5000m Desnivell de +220m fins a +350m

Article 2. Responsabilitat

Durant tot l’esdeveniment l’organitzador farà tots els possibles per no malmetre el medi ambient i que l’impacte de la cursa al territori sigui el mínim. El marcatge de la cursa serà recollit el mateix dia de la prova i reutilitzat per la següent edició. No hi haurà ni gots ni plats de plàstic d'un sol ús als abituallaments.

Article 3. Edat mínima

Per participar a la Cursa Bombers amb Causa Cal tenir 18 anys complerts el dia de la cursa. Aquesta dada es comprovarà mitjançant l’aportació d’un document oficial (DNI, passaport o carnet de conduir) el dia de la prova. Els menors d'edat que vulguin participar a la cursa d'adults han de presentar autorització de la mare/pare o tutor legal. ( Aquesta autorització estarà disponible juntament amb les inscripcions)

Article 4. Inscripcions

(4.1) Límit de places. La Cursa Bombers amb Causa disposa de 300 places totals disponibles, que es podran adquirir exclusivament a través de la web www.cursabombersambcausa.org fins a l’exhauriment d’aquestes places. L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir el nombre de places. Qualsevol canvi serà anunciat a través de la web oficial de l’esdeveniment. El preu de la inscripció a qualsevol de les curses / caminada està indicat a l'apartat "inscripcions" de la web.

(4.2) Data límit d’inscripció. En cas que no s’arribi al límit d’inscrits, la data límit d’inscripció serà el darrer dimecres del mes d'abril.

(4.3) Pagament. El pagament de la inscripció només es podrà realitzar mitjançant targeta de crèdit o dèbit. No s’acceptaran altres tipus de pagament.

(4.4) Comprovació de la inscripció. Una vegada realitzada la inscripció s’enviarà un correu de confirmació de la inscripció i s’apareixerà automàticament a la llista d’inscrits.

(4.5) Declaració del corredor. Al validar la inscripció s’ accepta el present reglament i s’eximeix a l’organitzador de l’esdeveniment la responsabilitat en cas d’accident o de danys propis o a tercer abans, durant o després de la competició.

(4.6) Dorsal 0. Aquesta inscripció és una inscripció solidària on la persona inscrita NO participa a la cursa ni percep cap dels obsequis dels corredors amb núm. de dorsal. La recaptació d’aquesta inscripció va integrament al projecte Calendari Solidari Bombers amb Causa de la mateixa manera que les inscripcions amb núm. de dorsal.

(4.7) Les inscripcions a les curses infantils son gratuïtes i no competitives.

Article 5. Devolució de la inscripció

Un cop acceptada la inscripció, no se’n retornarà l’import.

Article 6. Recollida del dorsal i bossa del corredor

La recollida del dorsal només la podrà realitzar la persona propietari d’aquest. Per fer-ho serà necessari presentar un document d’identitat amb fotografia (DNI, passaport o carnet de conduir) i la llicència federativa (si s’escau). Article 7. Assegurança L’organització compta amb una assegurança de responsabilitat civil per tots els participants inscrits en la prova.

Article 8. Abandonament voluntari

Només es podrà abandonar la cursa en els punts d’avituallament, excepte si el corredor està ferit o lesionat. Els corredors poden abandonar en qualsevol avituallament. És obligat avisar a l’organització abans d’abandonar la cursa.

Article 9. Abandonament obligat L’organització pot retirar de la cursa a un corredor si considera que el seu estat posa en perill la seva integritat física, la seva seguretat o si excedeix el temps de pas límit definit a cadascun dels controls.

Article 10. Recorregut

El recorregut estarà clarament senyalitzat amb cinta, banderoles o similars. Al llarg del recorregut hi haurà un nombre suficient d'avituallaments líquids i sòlids.

Article 11. Modificació del recorregut, temps de pas o suspensió de la prova

(11.1) Causes meteorològiques. En el cas de males condicions meteorològiques o causes de força major, l’ organització es reserva el dret de suspendre, neutralitzar o modificar les franges horàries i/o el recorregut i avituallaments. Si calgués interrompre la prova en un punt del recorregut, la classificació es pararà segons l’ordre i temps d’arribada en el punt d’interrupció o en el seu defecte, en l’últim control realitzat

(11.2) El temps màxim per realizar la prova és el següent: Cursa llarga 5 hores. Cursa curta 3 hores.

Article 12. Responsabilitats i obligacions dels participants.

(12.1) El sol fet de participar a la cursa representa l’acceptació del present reglament, quedant els imprevistos a criteri de l’organització.

(12.2) L’organització no es fa responsable dels danys o qualsevol altre perjudici que la participació de la cursa pugui ocasionar als inscrits.

(12.3) Tots els participants tenen l’obligació de:

• Tenir l’estat físic i els coneixements teòrics/pràctics necessaris per a la realització de la cursa.

• Tenir l’equip i material adient per a la realització de la cursa.

• Seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització de la cursa.

• Assistir i comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat.

•Un cop finalitzada la cursa passar per la línia de meta.

• La no comunicació d'abandonament o no passar per linia de meta pot ser motiu d'exclusió en futures edicions de la cursa.

Article 13. Material obligatori

L'organització podrà obligar als participants a portar el material que cregui oportú. En cas necessari, aquest serà enunciat amb suficient antelació al web de la cursa.

Article 14. Serveis

AVITUALLAMENTS • Existiran diversos punts d’avituallament sòlid i líquid durant tot el recorregut a distàncies de 5 km o inferiors. • Els avituallaments estaràn degudament senyalitzats a uns 50 m abans d’arribar i a una distància aproximada de 50 m posterior dels punts d’avituallament, es disposaran recipients on els participants puguin dipositar les deixalles (gots, restes de menjar, etc.).

SERVEI SANITARI • Es comptarà amb l’assistència de servei sanitari de primers auxilis, i rescat amb ambulància durant tota la cursa i a l’arribada per a atendre els corredors en cas que fos necessari.

ALTRES • Es disposarà de servei de guarda-roba a la zona d’arribada. • Es disposarà de servei de dutxes al Pavelló Muncipal d’esports de Sant Jordi de Cercs

Article 15. Motius de desqualificació

Serà motiu de desqualificació:

• No fitxar als punts de control.

• No realitzar íntegrament el recorregut a peu marcat per l'organització.

• Embrutar o degradar l'itinerari i la muntanya en general.

• No portar el material marcat com a obligatori per l’organització.

• No portar el dorsal en la part davantera de la roba i en lloc de fàcil visualització.

• Utilitzar qualsevol tipus de substància prohibida considerada com a dopatge per part de les federacions d'atletisme o de muntanya.

• No seguir les instruccions dels membres de l'organització en tot moment i durant la cursa.

• No prestar auxili a qualsevol participant que pugui sofrir algun tipus d'accident i informar-ne al control més proper.

• Superar el temps límit marcats per l’organització. Tots els corredors que superin el temps establert es veuran obligats a deixar el seu xip i el dorsal, i abandonar la competició. Els corredors desqualificats que vulguin seguir corrent ho faran sota la seva responsabilitat. No està permès córrer amb gos, excepte a la caminada.

Article 16. Categories

S’estableixen les següents categories (masculines i femenines):

Júnior Nascuts al 2002 fins al 2004 (16 a 18 anys)

Sub-23 Nascuts al 1997 fins al 2001 (19 a 23 anys)

Sènior Nasucts al 1996 fins al 1981 ( 24 a 39 anys)

Veterà Nascuts al 1980 fins al1971 (40 a 49 anys)

Màster Nascuts al 1970 fins al 1965 (50 a 55 anys)

Master +55 Nascuts al 1966 fins al 1920 (56 a 100 anys)

A aquest efecte sempre es tindrà en compte l’edat del participant a 31 de desembre de l'any anterior a la cursa, excepte per aquells que compleixin 18 anys ja que valdrà l’edat al dia de la cursa.

No hi haurà premis per les diferents categories, únicament premis absoluts.

Els menors d'edat que vulguin participar a la cursa d'adults han de presentar autorització de la mare/pare o tutor legal.

Article 17. Premis

Es donaran premis als tres primers classificats. Es sortejaran obsequis dels col·laboradors a tots els participants.

Article 18. Drets d’imatge

Tot participant autoritza a la organització i els seus patrocinadors per utilitzar i publicar lliurement tota fotografia o vídeo gravat en el context de la cursa, sense dret per part de cap corredor de rebre una compensació econòmica. Article 19. Modificació del reglament Les modificacions que es realitzin al present reglament seran comunicades a través de la web. La inscripció implica l’acceptació del reglament.

 

Previsión tiempo

9° C

+info

Comparte evento

Clasificaciones

Error | TM Sports Timing

Error

El lloc ha trobat un error inesperat. Torneu-ho a provar més tard.